Fri3d Camp 18-20 augustus 2018

Duurzaamheid

Groene Vent 2018 finalist

De inspanningen om Fri3d Camp zo duurzaam mogelijk te maken, hebben een finaleplaats opgeleverd bij de Groenevent awards! Bedankt aan alle vrijwilligers en deelnemers die mee superhard hun best hebben gedaan om dit uitstekende resultaat neer te zetten.

Afval

Afval wordt geminimaliseerd door het gebruik van porseleinen servies bij de catering. Dranken worden geserveerd in glas. Wegwerpbordjes en -tassen gebruiken we niet. Deelnemers wordt gevraagd eigen servies mee te brengen. Het afval wordt ingezameld in vijf verschillende fracties: papier en karton, GFT, PMD, glas, restafval.

Energie

Voor de verlichting gebruiken we ledlampen.

Catering

De catering gebeurt in eigen beheer. We halen alle ingrediënten bij leveranciers uit de buurt en voorzien een aandeel vegetarische catering. Waar mogelijk maken we gebruik van streek- en seizoensgebonden producten.

Mobiliteit

We voorzien een shuttle naar het station. Via een carpool-tool kunnen bezoekers onderling afspreken om te carpoolen. De deelnemers van Fri3d Camp parkeren hun auto bij het arriveren op de parkeerweide.

We rekenen ook op jouw medewerking om deze Fri3d Camp editie zo duurzaam mogelijk te maken.